Västerfärnebo Hembygdsförening
- välkommen till din hembygd på nätet!

Länkar
Startsida -
Aktuell information
Välkomna till oss!
Om Västerfärnebo
Hembygdsföreningens historia
Om Gammelgården
Våra aktiviteter
Skrifter och försäljning
Medlemsinformation
Äldre sockenbeskrivningar
Artiklar om bygden
Gamla foton
Styrelsen
Nyhetsarkiv
BLI MEDLEM!
Flera länkar
Styrelsen

Ordförande
Anders Fläcke, Stäfre.

Vice ordförande
Lasse Pettersson, Knutshyttan.

Sekreterare
Lars Östlund, Hedåker.

Kassör
Ingmari Ekman, Berg.

Ledamöter
Gun-Britt Isaksson, Ålsvarta,
Monica Sornelid, Forsteby,
Margit Pettersson, Båtfinnbo.

Suppleanter
Anita Erlandsson, Hedåker.
Lennart Pettersson, Båtfinnbo,
Susanne Olsson, Lungbo.

Valberedning
Erik Pettersson, Islingby,
Per Hellstrand, Fallänge.

Revisorer
Conny Aldén, Prästgården,
Håkan Liljefors, Hedåker.


Revisorssuppleanter
Lennart Klaar, Orrnäs,
Mats Vangbo, Norrgärsbo.