Västerfärnebo Hembygdsförening
- välkommen till din hembygd på nätet!

Länkar
Startsida -
Aktuell information
På gång - Kalender
Välkomna till oss!
Om Västerfärnebo
Hembygdsföreningens historia
Om Gammelgården
Våra aktiviteter
Skrifter och försäljning
Medlemsinformation
Äldre sockenbeskrivningar
Artiklar om bygden
Gamla foton
Textilier
Fråga om Västerfärnebo
Nyhetsarkiv
BLI MEDLEM!
Flera länkar

Kilbo skola

Kilbo skola fyller 50 år 2005
Kilbo skola i Västerbykil

Lördagen den 20 augusti 1955 startade höstterminen i den då nybyggda Kilbo låg- och mellanstadieskolan i Västerbykil i dåvarande Västerfärnebo storkommun, med sex klasser, en i varje årskurs. Sammanlagda antalet elever var vid starten 143.

Den nya skolan blev ett slags centralskola för norra delen av kommunen. Skolorna i Rosshyttan, Viggarna, Häggebäcken och Hökmora las samtidigt ner och skolskjutsar infördes.

Exakt på dagen, lördagen den 20 augusti 2005 firas 50-årsjubileum med öppet hus i Kilbo skola mellan klockan 10.00 och 13.00. Förre rektorn i Västerfärnebo, Thorsten Eriksson kommer att hålla ett inledningsanförande och Frida Andersson Västerbykil spelar nyckelharpa. Nuvarande skolelever som startar höstterminen onsdagen den 17 augusti sammanställer en utställning om skolan nu. Det kommer även att finnas bilder och tidningsklipp från skollivet från de gångna 50 åren.

Det är upp till besökarna och särskilt då tidigare elever, att träffas och försöka känna igen varandra och prata minnen.

Nuvarande föräldraföreningen står för försäljning av av kaffe. Kilbo skola med idrottsplanen i förgrunden. Byggnaden är mycket väl bibehållen. Foto: Arne Antonsson. 

Personal vid skolstarten Vid skolstarten 1955 fanns följande lärare anställda:
I första klass Märta Bergqvist, hon kom till kommunen 1951. I andra klass Ester Björklund. Ester kom till den 1955 nedlagda, gamla Kilbo skola redan 1917 och tjänstgjorde fram till 1960.
I tredje klass var undertecknad, Arne Antonsson lärare. Jag kom närmast från Västerås, men hade varit simlärare på somrarna i kommunen sen 1951.
I fjärde klass hette läraren Frida Arborelius, hon kom från Viggarnas skola där hon tjänstgjort hela sin läraretid dittills.
I femman var Elly Hedkvist lärare. Hon hade tidigare tjänstgjort i Häggebäckens skola. Elly kom att arbeta i Kilbo skola under 40 år. I sjätte klass hette läraren Magda Dahlström. Hon var några år tidigare lärare i gamla Kilbo skola och dessförinnan i Örbäcks skola.

Snickaren Martin Johansson från Västerbykil anställdes som skolvaktmästare och hans fru, Marianne Johansson och fru Helny Andersson som bespisningspersonal.

1971 upphörde Västerfärnebo kommun och övergick i Sala.

Kilbo skola har under senare tid byggts om och byggts ut i olika etapper. Skollokalerna från 1955 är mycket välbehållna.

I Kilbo skola har verksamheten under senare år varit stilbildande. Man arbetar i stor utsräckning årskurslöst och i ett intimt samarbete med förskolan och med föräldrarna.

Kilbo skola från början:
1842 fick vi en folkskolestadga i Sverige. Socknarna fick en frist på fem år, men senast 1847 måste det finnas minst en fast folkskola i varje socken. Den första fasta folkskolan startades i Västerfärnebo kyrkby i sockenstugan/tingshuset.

I övriga delar av socknen förekom ambulerande (flyttande) skolor. Man fick hålla till i källarstugor och andra utrymmen som uppläts i respektive byar.

Den 26 november 1846 anställdes organisteleven Johan Lindblom som ambulerande lärare i Kilbo fjärding. Senare arbetade Johan "Joje" Johansson från Salbohed som ambulerande lärare i Hedåker och Kilbo under flera år.

Först 1865 var den första fasta skolan klar i Kilbo. Den låg i en vägkrök nära nuvarande skola. Den 20-årige nyutexaminerade läraren August Sjölin från Haraker anställdes. Sjölin blev kvar i Kilbo hela sin lärartid till 1907.

1909 byggdes en ny småskola med lärarbostad cirka 100 meter från folkskolan. Den är nu privatbostad.

1913 hade skolan i vägkröken tjänat ut och 1914 stod en ny Kilbo skola klar, 50 meter från den gamla.Samtidigt med att skolan invigdes tillträdde Martin Geisler som lärare. Han kom att arbeta här tills han gick i pension 1937. Martin Geisler var en utmärkt sångare.

Från 1917 arbetade Ester Björklund som småskollärare, som nämnts tidigare i texten. Många av de lite äldre byborna har gått för dessa lärare.

På 1940-talet tjänstgjorde bland andra Erik Törnros i Kilbo.

Då Kilbo nya skola togs i bruk 1955 byggdes den gamla om till två lärarbostäder. Under en period har förskolan hållit till här. Numera ägs det gamla skolhuset privat av lärarparet Sven och Birgitta Bäckström.
Arnant

Mer om Kilbo skola.

Skolorna i Västerfärnebo under senare delen av 1900-talet

Material insamlat och sammanställt under 2010-2011
av Sigge Hedkvist, Västerfärnebo.

Klicka på länkarna till höger och läs mera.

Om du har kompletteringar till materialet kan du höra av dig till sigge.hedkvist@telia.com eller 0224-74 02 57.

Skolor, bakgrund
Skolorna i Västerfärnebo under senare delen av 1900-talet
Några viktiga personer för införandet av den nya skolan i Västerfärnebo
Införande av enhetsskolan och övergången till grundskola. Läroplan 62, 69, 80 och Lpo 94
Västmanlansd läns inspektionsområde
1/1 1957
Skolbyggen och ny kommunindelning
Fortsättningsskolan
De olika skolorna
Startsida - Skolor i Västerfärnebo
Kyrkskolan, Vangsbro och Centralskolan
Centralskolan högstadiet
Kilbo skola
Övriga skolor
Skolor idag
Västerfärnebo skola
Kilbo skola