Färnbo Byalag
- välkommen till din förening på nätet!

Kontakt
Ingmari Wistrand Martinsson, ordf
Monica Sornelid, kassör
Marie Lindh
Ewa Eklund, sekr
Annika Sjödin-Ellström
Kjell Wistrand, suppl.

Aktiviteter 2023

Äggletning långfredagen 7 april
Loppisrunda
Konst- och Hantverksrunda lö-sö 12-13 augusti 2023
Julmarknad lördag 2 december klockan 11:00-15:00.

Vill du hyra Bygdegården, A-sal och kök. Se längst ner i högra spalten.Färnbo Byalag
Föreningen har till ändamål att som ideell förening främja bygdens utveckling. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.
Läs stadgarna.
Vill du vara med?
Medlemsavgiften för 2023 betalas till
Bankgiro 5283-1898, 50 kr/person eller
100 kr/familj.
Byabladet
Ladda ner Byabladet
Nr 1-2020, febr -20
Nr 4 2019, nov -19
Nr 3 2019, juli -19
Nr 2 2019, april -19
Nr 1 2019, febr -19
Nr 4 2018, nov -18
Nr 3 2018, aug -18
Nr 2 2018, mars -18
Nr 1 2018, febr -18
Nr 4 2017, nov -17
Nr 3 2017, aug -17
Nr 1-2 2017, april -17
Nr 4-2016, dec -16
Nr 3-2016, aug -16
Nr 2-2016, mars -16
Nr 1-2016, febr -16
Nr 4-2015, nov -15
Nr 3-2015, juli -15
Nr 2-2015, mars -15
Nr 1-2015, febr -15
Nr 4-2014, nov -14
Nr 3-2014, aug -14
Nr 2-2014, april -14
Nr 1-2014, febr -14
Nr 4-2013, nov -13
Nr 3-2013, aug -13
Nr 2-2013
, mars -13
Nr 1-2013
, febr -13
Nr 3-2012
, aug -12
Nr 2-2012
, april -12
Nr 1-2012
, febr -12
Nr 4-2011
, nov -11
Nr 3-2011
, aug -11
Nr 2-2011, april -11
Nr 1-2011
, febr -11
Nr 3-2010
, nov -10
Nr 2-2010
, sept -10
Nr 1-2010, febr -10
Vill du hyra Bygdegården?
Kontakta
tel. 070-531 20 80
Läs om uthyrning.
Så startade Färnbo Byalag
Läs om Färnbo Byalags historia