Färnbo Byalag
- välkommen till din förening på nätet!

Kontakt
Ingmari Ekman, ordf
Monica Sornelid, kassör
Kjell Wistrand, vice ordf
Marie Lindh, sekr
Ewa Eklund
Daniel Nässing
Annika Sjödin-Ellström

Aktiviteter 2019

Årsmöte tisdag 26 februari klockan 19:00 i Bygdegården
Äggletning långfredag 19 april kl. 11:00 vid Gammelgården
Planeringsträff Konst- och Hantverksrundan onsdag 24 april kl. 19:00 i Bygdegården
Valborgsmässofirande 30 april kl. 19:00 på Svedboäng, arrangör: Västerfärnebo AIK
Loppisrunda lördag 1 juni kl 10:00-16:00
Konst- och Hantverksrunda lö-sö 10-11 augusti
Svedboäng 100 år lördan 10 augusti, arrangör: Västerfärnebo AIK
Kräft- o surströmmingsknyt lördag 17 augusti
Julmarknad i byn lördag 30 november klockan 11:00-15:00.
Färnbo Byalag
Föreningen har till ändamål att som ideell förening främja bygdens utveckling. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.
Läs stadgarna.
Vill du vara med?
Medlemsavgiften för 2019 betalas till
Bankgiro 5283-1898, 50 kr/person eller
100 kr/familj.
Byabladet
Ladda ner Byabladet
Nr 2 2019, april -19
Nr 1 2019, febr -19
Nr 4 2018, nov -18
Nr 3 2018, aug -18
Nr 2 2018, mars -18
Nr 1 2018, febr -18
Nr 4 2017, nov -17
Nr 3 2017, aug -17
Nr 1-2 2017, april -17
Nr 4-2016, dec -16
Nr 3-2016, aug -16
Nr 2-2016, mars -16
Nr 1-2016, febr -16
Nr 4-2015, nov -15
Nr 3-2015, juli -15
Nr 2-2015, mars -15
Nr 1-2015, febr -15
Nr 4-2014, nov -14
Nr 3-2014, aug -14
Nr 2-2014, april -14
Nr 1-2014, febr -14
Nr 4-2013, nov -13
Nr 3-2013, aug -13
Nr 2-2013
, mars -13
Nr 1-2013
, febr -13
Nr 3-2012
, aug -12
Nr 2-2012
, april -12
Nr 1-2012
, febr -12
Nr 4-2011
, nov -11
Nr 3-2011
, aug -11
Nr 2-2011, april -11
Nr 1-2011
, febr -11
Nr 3-2010
, nov -10
Nr 2-2010
, sept -10
Nr 1-2010, febr -10
Vill du hyra Bygdegården?
Kontakta
Eva Hardenborg
tel. 0224-74 05 37, 070-916 81 75
Läs om uthyrning.
Så startade Färnbo Byalag
Läs om Färnbo Byalags historia