Färnbo Byalag
- välkommen till din förening på nätet!

Kontakt
Ingmari Wistrand Martinsson, ordf
Monica Sornelid, kassör
Marie Lindh, sekr
Ewa Eklund
Annika Sjödin-Ellström
Kjell Wistrand, suppl.

Aktiviteter 2021

Planeringsträff Konst- och Hantverksrundan tisdag 25 maj kl 19:00 vid Svartådalens Besökscenter
Årsmöte tisdag 25 maj kl 20:00 vid Svartådalens Besökscenter
Äggletning långfredag 2 april  - Inställt
Loppisrunda lö 5 juni -Inställt
Konst- och Hantverksrunda lö-sö 14-15 augusti - Vi kör! 13 stationer i år!
Kräft- o surströmmingsknyt - 21 augusti.
Planeringsträff inför Julmarknaden onsdag 27 oktober kl. 19.00 i Svartådalens Besökscenter.
Julmarknad i byn lördag 27 november klockan 11:00-15:00.

Vill du hyra Bygdegården, A-sal och kök. Se längst ner i högra spalten.Färnbo Byalag
Föreningen har till ändamål att som ideell förening främja bygdens utveckling. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.
Läs stadgarna.
Vill du vara med?
Medlemsavgiften för 2021 betalas till
Bankgiro 5283-1898, 50 kr/person eller
100 kr/familj.
Byabladet
Ladda ner Byabladet
Nr 1-2020, febr -20
Nr 4 2019, nov -19
Nr 3 2019, juli -19
Nr 2 2019, april -19
Nr 1 2019, febr -19
Nr 4 2018, nov -18
Nr 3 2018, aug -18
Nr 2 2018, mars -18
Nr 1 2018, febr -18
Nr 4 2017, nov -17
Nr 3 2017, aug -17
Nr 1-2 2017, april -17
Nr 4-2016, dec -16
Nr 3-2016, aug -16
Nr 2-2016, mars -16
Nr 1-2016, febr -16
Nr 4-2015, nov -15
Nr 3-2015, juli -15
Nr 2-2015, mars -15
Nr 1-2015, febr -15
Nr 4-2014, nov -14
Nr 3-2014, aug -14
Nr 2-2014, april -14
Nr 1-2014, febr -14
Nr 4-2013, nov -13
Nr 3-2013, aug -13
Nr 2-2013
, mars -13
Nr 1-2013
, febr -13
Nr 3-2012
, aug -12
Nr 2-2012
, april -12
Nr 1-2012
, febr -12
Nr 4-2011
, nov -11
Nr 3-2011
, aug -11
Nr 2-2011, april -11
Nr 1-2011
, febr -11
Nr 3-2010
, nov -10
Nr 2-2010
, sept -10
Nr 1-2010, febr -10
Vill du hyra Bygdegården?
Kontakta
mejl Färnbo Byalag
tel. 070-531 20 80
Läs om uthyrning.
Så startade Färnbo Byalag
Läs om Färnbo Byalags historia